Δεν έχετε επιβεβαιώσει το email σας ακόμη
×
  1. Catawiki
  2. Δημοπρασίες Νομισμάτων
  3. Δημοπρασία Αρχαίων Νομισμάτων (Ρωμαϊκά & Βυζαντινά)

Δημοπρασία Αρχαίων Νομισμάτων (Ρωμαϊκά & Βυζαντινά)

Willem Knapen

Δημοπράτης Willem Knapen

Aποστολή μήνυμα

Pietro Anoe

Δημοπράτης Pietro Anoe

Aποστολή μήνυμα

Willem Knapen

Ειδικός Willem Knapen

Aποστολή μήνυμα

Pietro Anoe

Ειδικός Pietro Anoe

Aποστολή μήνυμα

Λήγει tomorrow από 20:00 και μετά Λήγει tomorrow από @@TIME@@ και μετά

Οι αγαπημένες μου παρτίδες (Δημοπρασία Αρχαίων Νομισμάτων (Ρωμαϊκά & Βυζαντινά)) / Αποτελέσματα αναζήτησης

Επισκεφθείτε το Οι αγαπημένες μου παρτίδες για να δείτε όλες τις αγαπημένες σας παρτίδες.

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
9

Roman Empire - Faustina II, + 176 AD . As. AE

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12666955

Good VF +. Excellent specimen perfectly centered on a wide module; Of high weight; With good-looking portrait and beautiful green patina. Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
14

Roman Republic – Silver denarius from the Aurelia family – Narbo mint – BC 118 – 3.80 g

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12241595

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

VF+ Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
12

Roman Republic - Denarius - Gens Acilia, 49 BC.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 10852065

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 230 - $ 300 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

VF Περισσότερα

close to reserve price!
21

Roman Republic – Julius Caesar silver denarius ( 3. 80 g, 17 mm) – BC 49-48 – Military mint. Legion travels. Caesar, elephants.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12167145

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 230 - $ 320 € 200 - € 275 £ 180 - £ 240

VF- Περισσότερα

close to reserve price!
16

Roman Republic – Silver denarius – Licinia family – Minted in Rome ca. 47 BC

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12167053

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 400 - $ 550 € 350 - € 475 £ 310 - £ 420

EF/XF Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
18

Roman Republic – Silver denarius from the Julia family – Caesar Augustus (27 BC - 14 AD) – Oriental mint (Cyzicus) - 3.30 g 17 mm

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12241117

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 980 - $ 1.290 € 850 - € 1.125 £ 750 - £ 1.000

VF Περισσότερα

close to reserve price!
22

Roman Empire - Augustus Denarius - 2 BC - 14 AD.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12102811

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 320 - $ 410 € 275 - € 360 £ 240 - £ 320

VF+ Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
25

Roman Empire – AR denarius – Augustus (27 BC – 14 AD), Caius and Lucius

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12321983

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 200 - $ 300 € 175 - € 260 £ 160 - £ 230

VF Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
14

Roman Empire - Tiberius - Silver denarius - 14 AD to 37 AD

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11603047

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

VF (Very Fine) Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
20

Roman Empire - Superb Sestertius Claudius 41-54 AD

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12219529

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.900 - $ 2.470 € 1.650 - € 2.150 £ 1.460 - £ 1.910

Exquisite portrait of the finest style Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
6

Roman Empire - VESPASIAN (69-79 AD), Æ As (SC) - 27mm; 15.12g - Very Rare!

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12363351

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 320 - $ 410 € 275 - € 360 £ 240 - £ 320

good Very Fine with noble green-black patina Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
7

Roman Empire - Vespasian. AD 69-79. AR Denarius (3.08 gm). Rome mint. Struck AD 77-78. Obv: Laureate head left. Rev: Modius with seven grain ears. RIC II 981; RSC 215.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 10355203

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

gVF Περισσότερα

close to reserve price!
5

Roman Empire - Divvs Vespasian. Died 79 AD. AR Denarius (17mm, 2,79 gm). Rome mint. Struck under Titus, 80-81. Two capricorns

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12816469

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

VF- Περισσότερα

close to reserve price!
28

Roman Empire – Gold Aureus of emperor Vespasian (69-79 A.D.) – COS ITER TR POT – Pax

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11629985

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.440 - $ 1.870 € 1.250 - € 1.625 £ 1.110 - £ 1.440

Very Fine / Very Fine- Περισσότερα

close to reserve price!
7

Roman Empire – Titus, as Caesar, 69-79 As Rome, 72

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11675981

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 230 - $ 300 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

Very fine (artificial patina) Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
7

Roman Empire – Trajan (98-117) Dupondius Rome

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11676157

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 230 - $ 300 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

Very fine (artificial patina) Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
7

Roman Empire - AR denarius - Trajan - 112-114 AD - Emperor on a horseback - 19 mm 3,37 g - rated scarce!

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12721127

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 230 - $ 300 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

VF Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
11

Roman Empire – Hadrianus AR Denarius (diameter: 18 mm, weight: 3.3 g) Rome Mint. circa 117-138 A.D.-RIC. 290

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12681167

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

XF Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
5

Roman Empire - Antoninus Pius (138 - 161 A.D.) bronze as ( 12,24 g, 25 mm ). Rome mint. 166 A.D. TRP VI IMP III COS II. Victory

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12275319

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
4

Roman Empire – Sestertius, Antoninus Pious (138-161), 145-161 AD

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12002609

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 230 - $ 300 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

VF- Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
4

Roman Empire - 195 AD - silver denarius Clodius Albinus - Minerva

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12696629

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

VF- Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
2

Roman Empire – Provincial Caria Mylasa Geta (209-211) Large Bronze AE34

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12761321

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Fine Green patina Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
8

Roman Empire - Silver denarius of Emperor Caracalla (198-217 A.D.) CONCORDIA with double cornocopiae

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 10527003

Extremely Fine / Very Fine + Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
2

Roman Empire – Severus Alexander – Sesterce – 223 AD – 1 x coin

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 10835897

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 300 - $ 400 € 260 - € 350 £ 230 - £ 310

EF/XF Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
7

Roman Empire – Sestertius, Maximinus Thrax I (235–238)

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11360267

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 230 - $ 300 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

VF. Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
9

Roman Empire - Constantine I 'the Great' (306-337 A.D.) bronze follis (3,96 g. 20 mm.). Arelate mint, 325-326 A.D. VIRTVS AVGG. Campgate open doors. Scarce.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12783151

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition/ Good very fine condition + Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
4

Roman Empire - Helena, mother of Constantine I Augusta - (324-330 A.D.) bronze follis (3,08 g., 19 mm). Heraclea mint, AD 326. SECVRITAS REIPVBLICE. SMHB. Rare.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12804885

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 170 - $ 300 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition. Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
7

Roman Empire, Emperor Procopius, AD 365-366 AE centenionalis

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12455009

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 230 - $ 300 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

Very Fine Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
close to reserve price!
close to reserve price!
20

Byzantine Empire - Gold Solidus, Justin II ( AD 565-578)

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12725097

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 570 - $ 750 € 500 - € 650 £ 440 - £ 580

VF Περισσότερα

χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας
χωρίς τιμή ασφαλείας