Δεν έχετε επιβεβαιώσει το email σας ακόμη
×
  1. Catawiki
  2. Ρωμαϊκάκαι βυζαντινά αρχαία νομίσματα
  3. Δημοπρασία Αρχαίων Νομισμάτων (Ρωμαϊκά & Βυζαντινά)

Δημοπρασία Αρχαίων Νομισμάτων (Ρωμαϊκά & Βυζαντινά)

Willem Knapen

Δημοπράτης Willem Knapen

Aποστολή μήνυμα

Pietro Anoe

Δημοπράτης Pietro Anoe

Aποστολή μήνυμα

Willem Knapen

Ειδικός Willem Knapen

Aποστολή μήνυμα

Pietro Anoe

Ειδικός Pietro Anoe

Aποστολή μήνυμα

Λήγει σήμερα από 20:00 και μετά Λήγει σήμερα από @@TIME@@ και μετά

Οι αγαπημένες μου παρτίδες (Δημοπρασία Αρχαίων Νομισμάτων (Ρωμαϊκά & Βυζαντινά)) / Αποτελέσματα αναζήτησης

Επισκεφθείτε το Οι αγαπημένες μου παρτίδες για να δείτε όλες τις αγαπημένες σας παρτίδες.

close to reserve price!
10

Roman Republic - Anonymous silver denarius (3,52 g. 19 mm.) Rome mint, 169-158 B.C. Griffin series. Beautiful example, rare!

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15030873

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 190 - $ 310 € 160 - € 260 £ 140 - £ 230

Good very fine, nice lightly toned. Cra. 182/1. Περισσότερα

close to reserve price!
9

Roman Republic - L. Julius silver denarius (4,04 g., 20mm.). Rome, 141 B.C. Dioscuri riding right.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15035791

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
13

Roman Republic - Ti. Veturius, silver denarius (3,38 g. 19 mm.) - Minted in Rome , 137 B.C. Oath-taking scene.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14987233

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

VF Περισσότερα

close to reserve price!
15

Roman Republic - C. Fvndanvs Q, silver denarius (3,84 g. 18 mm.) .Minted in Rome circa, 101 B.C. Triumphator in quadriga.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14987007

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

VF Περισσότερα

close to reserve price!
18

Roman Republic - Q. TITUS 90 b.C AR denarius

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14822779

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

EF Περισσότερα

close to reserve price!
7

Roman Republic - Lucius Rubrius Dossenus, Rare Denarius circa 87 BC. Triumphal chariot with side panel decorated with thunderbolt;

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14888065

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 240 - $ 310 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

Goog Very Fine with a pleasant tone. Περισσότερα

close to reserve price!
8

Roman Republic - L. Critonius and M. Fannius silver denarius (4,10 g. 17 mm.). Rome mint, 86 B.C. Ceres / The two Aediles L. Critonius and M. Fannius seated.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15031463

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
5

Roman Republic - C. Valerius Flaccus silver denarius (3,89 g. 17 mm.). Massalia mint, 82 B.C. Victory head / Legionary eagle between two standards. Rare.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15031731

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 240 - $ 310 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

Good very fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
8

Roman Republic - C. Annius T.f. T.n and L. Fabius L.f. Hispaniensis silver denarius (3,64 g., 17mm). 82-81 BC. Mint in northern Italy or Spain.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15036865

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

GVF Περισσότερα

close to reserve price!
10

Roman Republic - C. Naevius Balbus serrate silver denarius (3,86 g. 18 mm.) minted in Rome in 79 A.D. Victory in triga.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14955649

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
24

Roman Republic - Q. Fufius Calenus and Mucius Cordus - AR Serratus Denarius (Silver, 20mm, 3,65g.), Rome mint c. 68 BC - Cr. 403/1, Syd. 797

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14947997

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 240 - $ 310 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

Extremely Fine, old cabinet tone Περισσότερα

close to reserve price!
10

Roman Republic - C. Hosidius C. f. Geta silver denarius (3.55 grs. 17 mm.)), Rome mint, 64 B.C. Calydonian Wild-boar. Scarce.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998503

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition. Περισσότερα

14

Roman Republic - L. Marcius Philippus silver denarius (3,91 g 18 mm) minted in Rome in 57 B.C. Equestrian statue right on arcade of five arches.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15036077

Buena conservación, ligeramente alisada, ¡gran ejemplar! Cra.425/1. Περισσότερα

close to reserve price!
12

Roman Republic - L. Marcius Philippus, Rare Denarius circa 56 BC. An outstanding sharp coin. Equestrian statue standing on aqueduct;

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14988359

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 240 - $ 310 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

Near Extremely Fine Περισσότερα

close to reserve price!
2

Roman Republic - Man. Acilius GLABRIO 49 b.C. AR denarius

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14954169

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

gEF Περισσότερα

close to reserve price!
16

Roman Republic - Plautius Plancus silver denarius (3,88 g, 19 mm.) minted in Rome. 47 B.C. L. PLAVTIVS below/PLANCVS below.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15035867

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine Περισσότερα

close to reserve price!
15

Roman Republic - A. Licinius Nerva. Denarius 47

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14908385

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 210 - $ 310 € 175 - € 260 £ 160 - £ 230

VF Περισσότερα

close to reserve price!
7

Roman Imperatorial - Julius Caesar silver denarius (3,23 grs. 18 mm.), Africa mint, 47-46 B.C. Aeneas carrying Anchises. Cra. 458/1.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998723

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine / Fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
14

Roman Republic - Julius Caesar - AR Denarius, 47-46 BC, mint moving in the North of Africa - Crawford 458/1

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14811675

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 290 - $ 380 € 250 - € 325 £ 220 - £ 290

very fine Περισσότερα

close to reserve price!
6

Roman Imperatorial - Sextus Pompey († 35 BC). silver denarius (3,27g, 17mm), Catania mint (Sicily), 42-40 B.C. Catanaean brothers.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14983265

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
15

Roman Empire - Augustus (27 B.C. - 14 A.D.), silver denarius (3.74 g. 19 mm. ), Lugdunum mint (Lyon, France), 2 B.C. - 12 A.D. Gaius and Lucius caesares with shields.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14319751

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
8

Roman Empire - Divus Augustus (died AD 14) bronze dupondius. ( 9,73 g. 25 mm.) Minted under Tiberius, Rome, A.D. 34-37. DIVVS AVGVSTVS PATER. Winged thunderbolt, S-C across.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998281

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
14

Roman Empire - Tiberius (A.D. 14-37) silver denarius (3,60 g, 18 mm.), Lugdunum mint, A.D. 16-37. PONTIF MAXIM.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998443

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good fine / good very fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
7

Roman Empire - Lovely Claudius I (41-54 A.D.) bronze as (12,29 g. 27 mm.), minted in Rome between 41-42 A.D. Minerva.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998219

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
10

Roman Empire - VESPASIAN (69-79AD), AR Denarius (Jupiter) - 19mm; 3.70g - RIC 849

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14861849

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Very Fine, lightly toned Περισσότερα

close to reserve price!
5

Roman Empire - Titus as Caesar (AD 69-79) bronze as (10,06 g. 27 mm.), Rome mint, 76 A.D. AEQVITAS AVGVST.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998319

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
20

Roman Empire - Titus - Sestertius

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15036227

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 410 - $ 540 € 350 - € 460 £ 310 - £ 410

VF Περισσότερα

10

Roman Empire - Domitian (81-96 A.D.), bronze as (11,11 g. 28 mm.), Rome mint, 95-96 A.D. FORTVNAE AVGVSTI.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15036105

Good very fine condition. Very nice portrait an complete legends. Περισσότερα

close to reserve price!
9

Roman Empire - Nerva (96 - 98 A.D.) bronze as (8,82 g., 27 mm.) minted in Rome in 97 A.D. FORTVNA AVGVST. S. C.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14983313

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

GF Περισσότερα

close to reserve price!
28

Roman Empire - the Donau on a silver Denarious of emperor Tajanus 98-117, minted in Rome 103-111 A.D.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14991097

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 350 - $ 470 € 300 - € 400 £ 270 - £ 360

Very Fine + Περισσότερα

close to reserve price!
11

Roman Empire - TRAJAN (98-117 AD), AR Denarius (Trajan on horseback) - 20mm; 3.30g - RIC 291

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14864303

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

good Very Fine - lightly toned Περισσότερα

close to reserve price!
13

Roman Empire - TRAJAN (98-117 AD), AR Denarius (Mars) - 20mm; 3.21g - RIC 270 (cuirassed bust)

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14865163

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 190 - $ 310 € 160 - € 260 £ 140 - £ 230

nearly Extremely Fine and lightly toned coin. Περισσότερα

close to reserve price!
17

Roman Empire - TRAJAN (98-117 AD), AR Denarius (Fortuna) - 18mm; 3.22g - RIC 122

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14863661

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

nearly Extremely Fine lightly toned coin! Περισσότερα

close to reserve price!
4

Roman Empire - Hadrian (117 - 138 A.D.), bronze as (11,30 g. 25 mm) from Rome mint (118 A.D.) PONT MAX TR POT COS II, S C. legionary eagle between two standards.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998065

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
6

Roman Empire - Hadrian (117 - 138 A.D.) bronze sestertius (24,05 g. 31 mm.). Rome mint, 136 A.D. MAVRETANIA. Extremely rare.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15036311

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 240 - $ 310 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

Good fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
9

Roman Empire - Hadrian (117-138 A.D.) silver denarius (3,03 gm., 18 mm). Rome mint, 119-122 AD. P M TR P COS III, Pax standing left

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15036551

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Extremly fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
12

Roman Empire - Hadrian (117-138 A.D.) silver denarius (3,05 gm., 18 mm). Rome mint, 119-122 AD. P M TR P COS III, Libertas.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15036219

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Extremly fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
13

Roman Empire - HADRIAN (117-138 AD), AR Denarius (Victory) - 18mm; 3.35g / RIC 345 var. (no drapery and COS low)

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14889513

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 240 - $ 310 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

nearly Extremely Fine lightly toned Περισσότερα

close to reserve price!
18

Roman Empire – Sabina Augusta, Sesterce, 128-136 AD – Reverse: VESTA

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14971415

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 350 - $ 470 € 300 - € 400 £ 270 - £ 360

VF Περισσότερα

close to reserve price!
5

Roman Empire - Antoninus Pius (138 - 161 A.D.) bronze as ( 13,38 g, 27 mm ). Rome mint. FORTVNA OPSEQVENS, COS IIII. Rare.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15025177

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
13

Roman Empire - ANTONINUS PIUS (138-161 AD), AR Denarius (Consecratio) - 18mm; 3.23g / RIC 429

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14889741

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Extremely Fine lightly toned coin! Περισσότερα

close to reserve price!
7

Roman Empire - Diva Faustina I (Died 140/1) bronze dupondius (14,03 g, 24 mm). Rome mint. AVGVSTA/ S - C

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998009

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Near extremely fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
11

Roman Empire - LUCILLA (Augusta, 161-169) bronze dupondius (13,66 g., 26 mm), Rome mint. VENVS / S - C. Rare!!

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15035437

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
6

Roman Empire - Faustina junior augusta (wife of Marcus Aurelius, 161-176 A.D.), bronze as (12,53 g. 25 mm). Rome mint, 161-176 A.D. TEMPOR – FELIC / S-C Felicitas. Scarce.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998185

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good fine / Good very fine Περισσότερα

close to reserve price!
9

Roman Empire - Commodus. (A.D. 177-192) bronze as (11,04 grs. 25 mm.) from Rome mint, struck A.D. 178. Victory with wreath. TR P III - IMP II COS P P.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998355

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good very fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
12

Roman Empire - Marcus Aurelius (161 - 180 A.D.), bronze sestertius (28,48 g. 30 mm), from Rome mint, 169-170 A.D. CONCORD. AVGVSTOR. TR. P. XV. COS. III. S. C. Scarce.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15036393

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 210 - $ 310 € 175 - € 260 £ 160 - £ 230

Good very fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
9

Roman Empire - Divus Marcus Aurelius (minted under Commodus, 177 - 192 A.D.) bronze as (10,88 grs. 26 mm.). Rome mint. CONSECRATIO S-C. Eagle on altar.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998251

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Very fine - condition. Περισσότερα

close to reserve price!
6

Roman Empire - Crispina (wife of (Commodus 177-192 AD) - Æ Dupondius or As (Bronze, 24mm; 10,03g) - Rome mint, ca. 178-192 AD - Bust of / JunCrispinao Lucina - RIC 680; Cohen 24

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14974335

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

VF Περισσότερα

close to reserve price!
6

Roman Empire - Septimius Severus (193 - 211 A.D.) bronze sestertius (20,26 g, 30 mm) Rome mint, 195 A.D. VIRTVTI AVG. Rare.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998561

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 240 - $ 320 € 200 - € 275 £ 180 - £ 250

Good very fine condition. Περισσότερα

close to reserve price!
5

Roman Empire -Julia Domna (Caracalla, 198-217 A.D.) bronze sestertius (19,04 gm., 29 mm) 211 A.D. Rome. MAT. AVGG. MAT. SEN. M. PATR.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14983685

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 260 - $ 350 € 225 - € 300 £ 200 - £ 270

VF Περισσότερα

close to reserve price!
4

Roman Empire - Caracalla (198-217 A.D.), bronze dupondius (11,60 grs. 23 mm), Rome mint, 210-213 A.D. PROVIDENTIAE DEORVM

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14997973

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Good fine condition Περισσότερα

close to reserve price!
7

Roman Empire - Severus Alexander. Denarius 231 Silver. VOTIS / VICEN / NALI / BVS.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14993567

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 240 - $ 310 € 200 - € 260 £ 180 - £ 230

Good VF Περισσότερα

close to reserve price!
8

Roman Empire - GORDIAN III (238-244) silver antoninianus (4,04 g. 24mm). Rome mint.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12476761

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

GVF Περισσότερα

close to reserve price!
8

Roman Empire - Otacilia Severa bronze sestertius ( 19, 90 g, 29 mm), Rome, 244-249 A.D. CONCORDIA AVGG.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998525

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

GVF Περισσότερα

close to reserve price!
13

Roman Empire - Philip II (247-249 A.D.) bronze sestertius (14,05 grs.30 mm.) minted in Rome, 248 A.D. Philip I and II seated in curule chairs!!

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14998375

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 180 - $ 310 € 150 - € 260 £ 130 - £ 230

Choice very fine condition. Περισσότερα

11

Roman Empire - HERENNIA ETRUSCILLA (augusta 249-251 AD), AR Antoninian (Pudicitia) - 21mm; 3.93g / RIC 58b

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14931335

About Extremely Fine lightly toned coin! Περισσότερα

11

Roman Empire - HERENNIUS ETRUSCUS (249-251 AD), AR Antoninian (Herennius) - 22mm; 3.53g / RIC 147c

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14932117

nearly Extremely Fine coin Περισσότερα

close to reserve price!
9

Roman Empire - Constantine I (307 - 337 A.D.) bronze follis (2,80 g 20 mm) Ticinum mint, 326 A.D. PROVIDENTIAE AVGG. T crescent T. Unpublished & uncirculated. Extremely rare.

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14983551

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 210 - $ 310 € 175 - € 260 £ 160 - £ 230

Uncirculated Περισσότερα

close to reserve price!
7

Roman Empire - Divus Romulus (Maxentius, 306-312), Follis, Rome, c. AD 310-311

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15028491

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 290 - $ 380 € 250 - € 325 £ 220 - £ 290

VF+ Περισσότερα

close to reserve price!
20

Roman Empire - Theodosius II (A.D. 402-450) gold solidus (4,42 g 20 mm), Constantinopolis mint (Struck A.D. 430-440) VOT XXX MVLT XXXX - Θ / CONOB

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 15037027

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.940 - $ 3.830 € 2.500 - € 3.250 £ 2.230 - £ 2.900

Scarce coin. Near Extremely fine. Remaining original shine in some areas. Περισσότερα

20

Roman Empire - 51 roman bronze coins, I B.C. - IV century A.D. Claudius I, Gallienus, Claudius II (5), Constantine I (6) and II, Helena, Constans (8), Constantius II (18), Magnentius (2), C. Gallus, Valentinian I, Gratian (2) and Honorius. (51)

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14991491

Good quality in general, all them easily clasificable coins. Mostly have a very fine to good very fine condition. Original green patinas. Περισσότερα

21

Roman Empire - 53 roman bronze coins, I B.C. - IV century A.D. Augustus, Gallienus, Claudius II (6), Constantine I (5) and II (2), Constans (5), Constantius II (20), C. Gallus, Julian II, Valens, Valentinian I and other rulers. (53)

Αριθμός αναφοράς παρτίδας 14991243

Good quality in general, all them easily clasificable coins. Mostly have a very fine to good very fine condition. Original green patinas. Περισσότερα

Όλες οι δημοπρασίες

Φίλτρα Εμφάνιση αποτελεσμάτων 120 / 120 παρτίδες

Τιμή Ασφαλείας

Αποστολή

Οι δημοπρασίες αυτής της εβδομάδας