Δεν έχετε επιβεβαιώσει το email σας ακόμη
×
  1. Catawiki
  2. Δημοπρασίες Αντικών
  3. Δημοπρασία Αντικών (Γλυπτά & Ξυλόγλυπτα)

Δημοπρασία αντικών (αποκλειστικά γλυπτά και ξυλόγλυπτα)

Nienke  Voorhuis

Δημοπράτης Nienke Voorhuis

Aποστολή μήνυμα

Nienke  Voorhuis

Ειδικός Nienke Voorhuis

Aποστολή μήνυμα

Λήγει Παρασκευή από 20:00 και μετά Λήγει Παρασκευή από @@TIME@@ και μετά

Οι αγαπημένες μου παρτίδες (Δημοπρασία αντικών (αποκλειστικά γλυπτά και ξυλόγλυπτα)) / Αποτελέσματα αναζήτησης

Επισκεφθείτε το Οι αγαπημένες μου παρτίδες για να δείτε όλες τις αγαπημένες σας παρτίδες.

28

1. Rare polychrome clay-pipe figure - Flogged Christ on the cold stone/Rest of Christ on Calvary - Flanders - approx. 1600
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12213699

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 450 - $ 670 € 400 - € 600 £ 350 - £ 530

In very good condition - 12.5 x 3.8 x 3.8 cm Περισσότερα

close to reserve price!
15

2. Rare and beautifully made fire-gilded plaque with mythological representation - France - the end of the 19th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11679809

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.900 - $ 2.790 € 1.700 - € 2.500 £ 1.490 - £ 2.190

In good general condition Περισσότερα

close to reserve price!
14

3. Reinhard Schnauder (1856-1923) - large bronze sculpture 'Railroad worker' - Germany - circa 1900.
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12202435

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.120 - $ 1.560 € 1.000 - € 1.400 £ 880 - £ 1.230

In good condition, beautiful patina. Περισσότερα

close to reserve price!
24

4. Large and finely carved oak angel sculpture -Flanders - 17th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12223873

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.340 - $ 1.790 € 1.200 - € 1.600 £ 1.050 - £ 1.400

Condition in accordance with age, age-related wear Περισσότερα

close to reserve price!
12

5. Oval-shaped terracotta piece with sacred images - Neapolitan school - first half of the 19th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11806447

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.120 - $ 1.670 € 1.000 - € 1.500 £ 880 - £ 1.310

In good condition Περισσότερα

close to reserve price!
30

6. Oak-carved sculpture 'God the Father '- Gothic/Renaissance - ca. 1500
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12223939

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.340 - $ 1.790 € 1.200 - € 1.600 £ 1.050 - £ 1.400

Age-related damage part of the age Περισσότερα

close to reserve price!
16

7. Venetian Cupid in wood and gold leaf - Italy, Venice - early 18th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11863123

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.900 - $ 2.570 € 1.700 - € 2.300 £ 1.490 - £ 2.020

Good condition, perfect and intact, of excellent workmanship Περισσότερα

close to reserve price!
25

8. Charles Theodore Perron (1862-1934) - Large bronze sculpture 'The Bridge Builder' - France - early 20th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12010525

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.790 - $ 3.910 € 2.500 - € 3.500 £ 2.190 - £ 3.070

In good general condition Περισσότερα

close to reserve price!
33

9. Hippolyte François Moreau (1832-1927) - large bronze sculpture of mother and child - France - end of 19th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12187955

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.120 - $ 1.560 € 1.000 - € 1.400 £ 880 - £ 1.230

In good general condition Περισσότερα

close to reserve price!
9

10. Classical bronze statue of a reclining woman - France - ca. 1830-40
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11999891

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.560 - $ 2.120 € 1.400 - € 1.900 £ 1.230 - £ 1.670

In good general condition, see photos Περισσότερα

close to reserve price!
12

11. White marble bust of Diana - Italy - late 16th century/early 17th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 10571647

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.790 - $ 2.340 € 1.600 - € 2.100 £ 1.400 - £ 1.840

In reasonably good condition. Περισσότερα

close to reserve price!
15

12. Marble bust of deity, Italy - first half of 19th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12103715

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.010 - $ 2.790 € 1.800 - € 2.500 £ 1.580 - £ 2.190

Fair condition Περισσότερα

close to reserve price!
20

13. Lacquered wooden sculpture depicting a Cherub - 17th / 18th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12175911

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.790 - $ 3.910 € 2.500 - € 3.500 £ 2.190 - £ 3.070

In good condition Περισσότερα

close to reserve price!
20

14. Antique life-size well carved oakwood Corpus Christi - ca. 1900
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11595255

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.230 - $ 2.900 € 2.000 - € 2.600 £ 1.750 - £ 2.280

In original good unrestored condition Περισσότερα

close to reserve price!
11

15. Deposition of baby Jesus - oak wood - France - neo-Gothic - 2nd half of the 19th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11763629

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.010 - $ 2.680 € 1.800 - € 2.400 £ 1.580 - £ 2.100

In good condition, good state of preservation Περισσότερα

close to reserve price!
25

16. Polychrome wooden sculpture with glass eyes - Mannequin for tailor - Venice, Italy - 18th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12255283

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.900 - $ 2.680 € 1.700 - € 2.400 £ 1.490 - £ 2.100

In good condition - Height: 36 cm Περισσότερα

close to reserve price!
24

17. After Germain Pilon (1520-1590) - a superb patinated bronze rendition of the Three Graces - 19th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12263113

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.670 - $ 2.230 € 1.500 - € 2.000 £ 1.310 - £ 1.750

In very good condition Περισσότερα

close to reserve price!
25

18. A very fine carved Christ figure on the cross, with several symbolic attributes - France / Flanders - 18th century.
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12048371

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.670 - $ 2.460 € 1.500 - € 2.200 £ 1.310 - £ 1.930

in good original condition Περισσότερα

close to reserve price!
11

19. Large-sized lacquered and gilt wood sculpture depicting an Angel - late 16th / early 17th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12176253

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.230 - $ 3.350 € 2.000 - € 3.000 £ 1.750 - £ 2.630

Good condition, probably re-lacquered in the 18th century Περισσότερα

close to reserve price!
2

20. Kasper Hendrik Roskam (1818-1894) - a pair of historically interesting marble reliefs made on the occasion of his wedding - Netherlands - 1852
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12049575

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.900 - $ 3.800 € 2.600 - € 3.400 £ 2.280 - £ 2.980

In original, very good and unrestored condition Περισσότερα

close to reserve price!
18

21. Cupids and parchment made of marble - Italy - end 18th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12028935

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 1.670 - $ 2.460 € 1.500 - € 2.200 £ 1.310 - £ 1.930

In overall fair condition, with signs of wear and limestone Περισσότερα

close to reserve price!
22

22. Lion of San Marco, Venice in high relief, Lessinia stone with Royal yellow marble Inlay - Italy, Gorizia - 20th century.
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 10926777

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 3.910 - $ 6.140 € 3.500 - € 5.500 £ 3.070 - £ 4.820

In excellent condition, perfect and intact, of excellent workmanship. Περισσότερα

close to reserve price!
35

23. Impressive Carrara marble sculpture of a Venus with amphora - in the style of Christophe - Gabriel Allegrain - Italy, second half of the 20th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11796273

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 6.700 - $ 8.930 € 6.000 - € 8.000 £ 5.260 - £ 7.010

In good condition Περισσότερα

close to reserve price!
28

24. Ancient polychrome wooden sculpture of a dying Christ - mid 18th / early 19th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11858735

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.230 - $ 2.900 € 2.000 - € 2.600 £ 1.750 - £ 2.280

In good overall condition, with signs of wear and ageing Περισσότερα

close to reserve price!
15

25. Exceptional religious ensemble. Cap i pota - Olotina school - Spain - 19th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11184069

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.230 - $ 3.350 € 2.000 - € 3.000 £ 1.750 - £ 2.630

In good, original condition. Περισσότερα

close to reserve price!
12

26. Antique terracotta sculpture - bust of a woman with child - Italy - 16th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11825021

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.790 - $ 3.910 € 2.500 - € 3.500 £ 2.190 - £ 3.070

Good condition, with some restorations Περισσότερα

close to reserve price!
21

27. Impressive polychrome carving of the Bishop San Isidoro, patron saint of Seville - Spain - 17th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11800901

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 2.230 - $ 3.350 € 2.000 - € 3.000 £ 1.750 - £ 2.630

Condition according to its antiquity Περισσότερα

close to reserve price!
31

28. Saint George and the Dragon, lacquered wood sculpture - Italy, Ferrara - second half of the 19th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11843179

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 3.350 - $ 4.470 € 3.000 - € 4.000 £ 2.630 - £ 3.510

In good condition, perfectly intact Περισσότερα

close to reserve price!
20

29. Large sculpture in polychrome wood probably Saint Antonio Abate - Napoli - First half of XVII century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11676487

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 3.910 - $ 6.140 € 3.500 - € 5.500 £ 3.070 - £ 4.820

In fair condition, would benefit from some restoration work Περισσότερα

close to reserve price!
21

30. Pierre Alfred Robinet (1814-1878) "Jean Sans Peur" - bronze sculpture - ca. 1853
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11927475

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 3.350 - $ 4.470 € 3.000 - € 4.000 £ 2.630 - £ 3.510

Very finely detailed cast work, with beautiful patina, in good condition. Περισσότερα

close to reserve price!
33

31. A large and rare carved walnut sculpture of Hieronymus and the lion - South Netherlands / France - 16th century
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12048989

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 3.350 - $ 4.470 € 3.000 - € 4.000 £ 2.630 - £ 3.510

Overall in good condition with traces of ageing Περισσότερα

close to reserve price!
26

32. Cesare Reduzzi (1857-1911) - white marble bust - Italy - 1895
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11481565

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 6.700 - $ 10.050 € 6.000 - € 9.000 £ 5.260 - £ 7.890

In fair condition, with normal signs of wear due to ageing Περισσότερα

close to reserve price!
28

33. Angelo Cuglierero (1850-1903) - white marble bust - Italy - 1887
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11129661

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 7.820 - $ 11.170 € 7.000 - € 10.000 £ 6.130 - £ 8.760

In fair condition, with normal signs of wear due to ageing Περισσότερα

close to reserve price!
26

34. Beautiful wooden figure of St. Anna with child - Germany - ca 1550
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 11770575

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 7.260 - $ 10.610 € 6.500 - € 9.500 £ 5.700 - £ 8.330

Carved wood, very fine execution Περισσότερα

close to reserve price!
close to reserve price!
21

36. Georges Colin (1876 -1917) - a very large impressive and decorative bronze sculpture of a steersman - France - ca. 1910
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12047837

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 4.470 - $ 6.140 € 4.000 - € 5.500 £ 3.510 - £ 4.820

in good original condition Περισσότερα

close to reserve price!
40

37. Louis Dupuis (1842-1921) - large bronze bust of William of Nassau, Prince of Orange - approx. 1875 - on rich ornamented wooden cabinet and pedestal.
Αριθμός αναφοράς παρτίδας 12229455

Εκτίμηση δημοπράτη: $ 6.700 - $ 8.930 € 6.000 - € 8.000 £ 5.260 - £ 7.010

The bust is in good condition, the cabinet is in reasonable condition but would benefits from a light restoration, and the base must be repaired. Περισσότερα

Όλες οι δημοπρασίες

Οι δημοπρασίες αυτής της εβδομάδας

Τρίτη 4 Ιούλιος

Τετάρτη 5 Ιούλιος

Πέμπτη 6 Ιούλιος

Παρασκευή 7 Ιούλιος

Σάββατο 8 Ιούλιος

Κυριακή 9 Ιούλιος

Δημοπρασία Αντικών (Γλυπτά & Ξυλόγλυπτα)

Θέλετε να αγοράσετε ή να πωλήσετε αντίκες σε δημοπρασία; Επισκεφθείτε τη Δημοπρασία του Catawiki, όπου μπορείτε πάντα να βρίσκετε νέες παρτίδες!

Μην χάσετε κανένα Δημοπρασία Αντικών (Γλυπτά & Ξυλόγλυπτα)!

Λάβετε μια εβδομαδιαία λίστα παρτίδων με email

Αποτελέσματα προηγούμενων δημοπρασιών

  • Ιδιαίτερα αντικείμενα σε 42 κατηγορίες
  • Ειδικοί επιμελούνται νέες δημοπρασίες κάε εβδομάδα
  • Αφαλής διαδικασία πληρωμών τόσο για αγοραστές όσο και για πωλητές
Όλες οι δημοπρασίες
×

Welcome back! Whilst you were away we added the functionality to view auctions and bid in pounds.

Αποκλεισμένος

Τα προνόμιά σας υποβολής προσφοράς έχουν ανακληθεί λόγω εκκρεμούς πληρωμής. Δεν μπορείτε πλέον να κάνετε προσφορές.

Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της πληρωμής σας, τα προνόμιά σας υποβολής προσφοράς θα αποκατασταθούν αμέσως. Παρακαλούμε σημειώστε: αν επιλέξετε μη αυτόματη μεταφορά, η επεξεργασία της πληρωμής σας και η αποκατάσταση των προνομίων σας υποβολής προσφοράς μπορεί να χρειαστεί μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια από τις μεθόδους άμεσης πληρωμής διαθέσιμες από την οθόνη πληρωμών μας.

Κάντε κλικ εδώ για να πληρώσετε

Μη χάσετε ποτέ κανένα ειδικό αντικείμενο!

Το Catawiki δημοπρατεί 30.000 ξεχωριστά αντικείμενα κάθε εβδομάδα. Αφήστε τη διεύθυνση email σας και θα σας στέλνουμε δωρεάν ενημερώσεις για τα ξεχωριστά αντικείμενά μας και μεγάλες εκπτώσεις.

Όχι, δεν ενδιαφέρομαι για ξεχωριστά αντικείμενα ή εκπτώσεις