Πώς λειτουργεί η δημοπρασία

  1. Κάντε μια προσφορά. Αν είστε ο μεγαλύτερος πλειοδότης, η παρτίδα θα γίνει πράσινη. Αν κάποιος ξεπεράσει την προσφορά σας, θα γίνει κόκκινη. Παρακαλώ σημειώστε: Οι προσφορές που υποβάλλονται είναι δεσμευτικές. Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν τις παρτίδες, εάν κατά τη λήξη της δημοπρασίας κατέχουν την υψηλότερη προσφορά.

  2. Για παρτίδες που αναμένεται να έχουν υψηλά έσοδα, μπορεί να καθοριστεί μια τιμή ασφαλείας. Εάν υποβάλλετε προσφορά μικρότερη της τιμής επιφύλαξης του αντικειμένου, θα ενημερωθείτε στη σελίδα περιγραφής της παρτίδας.

  3. Αν η προσφορά σας υποβληθεί μέσα στο τελευταίο λεπτό μιας δημοπρασίας, τότε θα προστεθεί ένα επιπλέον λεπτό για τη λήξη της δημοπρασίας.

  4. Μετά το κλείσιμο της δημοπρασίας, θα πληροφορηθείτε για τις παρτίδες που έχετε κερδίσει. Όλες οι προσφορές εξαιρούνται του τέλους δημοπρασίας 9% και των εξόδων αποστολής. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν επιπλέον επιβαρύνσεις και δεν θα χρεωθείτε με ΦΠΑ/φόρο επί των πωλήσεων. Παρακαλώ σημειώστε: Όλες οι προσφορές είναι δεσμευτικές.

  5. Ο πωλητής θα πρέπει να αποστείλει το αντικείμενο (-α) σας εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης πληρωμής. Κάποιοι πωλητές προσφέρουν τη δυνατότητα παραλαβής των αντικειμένων κατόπιν συνεννόησης.