Τιμή Ασφαλείας

Η τιμή ασφαλείας αντιπροσωπεύει την κρυφή κατώτερη αξία για την οποία ο πωλητής διατίθεται να αποχωριστεί την παρτίδα του. Αν η δημοπρασία λήξει χωρίς να επιτευχθεί η τιμή ασφαλείας, η παρτίδα δεν θα δημοπρατηθεί.