Αρχική προσφορά

Η αρχική προσφορά είναι η ελάχιστη τιμή για την οποία ένας πωλητής είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει την παρτίδα του. Οι προσφορές για αυτή την παρτίδα θα ξεκινήσουν από την τιμή αυτήν.