Αποποίηση ευθύνης τοπικού νομίσματος

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι προσφορές σε Ευρώ μετατρέπονται σε ένα στρογγυλοποιημένο ποσό στο τοπικό σας νόμισμα με βάση την ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία (ενημερώνεται κάθε βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα). Τυχόν διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν θα αντικατοπτρίζονται στο τοπικό νόμισμα έως ότου η συναλλαγματική ισοτιμία έχει ενημερωθεί την επόμενη ημέρα.